بگذشتی

آن دوش ودی  و جام شرابم بگذشتی            این روز و می و وقت بقایم بگذشتی

 گر که تباهی مکنی وقت و زمانت                   خوشحال و خرامان ز صراطم بگذشتی

                                                                                                                      شاعر: رضا اعظمی راد

                                                                                                                      

منبع اصلی مطلب : رضا قصه گو
برچسب ها : بگذشتی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : بگذشتی